Aktiivne parkimisabi Park Assist Pilot (PAP)* - piiratud toime

Aktiivne parkimisabi (PAP – Park Assist Pilot) abistab juhti auto parkimisel, kontrollides kõigepealt, kas parkimisruum on piisavalt suur ning seejärel, keerates rooliratast, juhib auto parkimiskohale.

PAP tööfaas peatatakse:

 • sõiduki liiga suure liikumiskiiruse korral – üle 7 km/h (4 mph)
 • kui juht puudutab rooliratast
 • ABS1 või ESC2 funktsiooni sekkumisel – näiteks juhul kui ratas kaotab libedal teel haardumise teepinnaga.

Tekstiteade näitab, millises faasis PAP tööjärjestus peatati.

 Märkus

Andureid kattev pori, jää ja lumi vähendab nende funktsiooni ja võib mõõtmist takistada.

 Oluline

Teatavatel juhtudel ei suuda PAP parkimiskohti leida - selle üks põhjus võib olla, et andureid häirivad välised heliallikad, mille ultrahelisagedus on sama, mida kasutab ka süsteem.

Sellised allikad võivad näiteks olla helisignaalid, märjad rehvid asfaldil, pneumopidurid ja mootorrataste müra vms.

Pea meeles

Juht peab võtma arvesse, et parkimisabi on vaid abisüsteem, mitte eksimatu ja täisautomaatne funktsioon. Seega peab juht olema valmis sekkuma. Parkimise ajal peab silmas pidama ka muid asjaolusid, näiteks:

 • Parkimisabi PAP lähtub pargitud sõidukite asukohast – juhul kui teised sõidukid ei ole pargitud korrektselt, on oht kahjustada auto rehve ja velgi vastu äärekive.
 • PAP on ette nähtud parkimiseks sirgetel tänavatel, mitte järskudes kurvides. Seetõttu osutub vajalikuks veenduda selles, et sõiduk paikneks parkimisruumi mõõtmise hetkel parkimisabi süsteemi poolt parkimiskohaga paralleelselt.
 • Kitsastel tänavatel ei ole alati võimalik parkimiskohti leida, sest ei ole piisavalt manööverdamisruumi. Sellises parkimisolukorras on süsteemile abiks, kui sõita võimalikult selle tee äärde, millele soovite parkida.
 • Võtke arvesse, et auto esiosa võib parkimise ajal vastutulevatele sõidukitele ette keerata.
 • Andurite avastamisalast kõrgemal asuvaid objekte ei võeta parkimismanöövri arvutamisel arvesse. See võib põhjustada PAP-i liiga varajast keeramist parkimiskohale – seetõttu vältige selliseid parkimiskohti.
 • Juht peab määrama kindlaks, kas PAP-i valitud koht sobib parkimiseks.
 • Kasutage heakskiidetud rehve3 õige rehvirõhuga, sest see mõjutab PAP-i võimet autot parkida.
 • Tugevas lume- või vihmasajus võib süsteem parkimiskohta valesti mõõta.
 • Ärge kasutage PAP-i, kui on paigaldatud lumeketid või varuratas.
 • Ärge kasutage PAP-i, kui masina koormast ulatub esemeid välja.

 Oluline

Velgede ja/või rehvide vahetamine heakskiiduga teiste velgede ja/või rehvide vastu võib tähendada rehvimõõdu muutumist ja süsteemi PAP parameetrite seadistamise vajadust. Pöörduge esinduse poole – soovitatavalt pöörduda Volvo esindusteenindusse.

Hooldus

P4-1220-Fickparkeringshjälp Tvätt
PAP andurid paiknevad kaitseraudades4 - 6 eesmised ja 4 tagumised.

PAP-funktsiooni õige töö tagamiseks tuleb parkimisabi andureid regulaarselt vee ja autošampooniga puhastada.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 (Anti-lock Braking System) - pidurite lukustumisvastane süsteem.
 3. 2 (Electronic Stability Control) - elektrooniline stabiilsusabisüsteem.
 4. 3 „Ettenähtud rehvid“ tähendavad samatüübilisi ja samadega mõõtudega rehve, mis on autole tehase poolt originaalis paigaldatud.
 5. 4 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne. On võimalik, et detailid erinevad, olenevalt konkreetse auto mudelist.