Lasteiste - integreeritud lasteiste*

Tagaistmesse integreeritud lasteistmed võimaldavad lastel mugavalt ja ohutult istuda.

Lasteiste on mõeldud koos auto turvavööga tagama lapse turvalisust. Istmekõrgenduse saab olenevalt lapse kaalust tõsta kahte asendisse.

Lasteistet soovitatakse kasutada lastel, kes kaaluvad 15 kuni 36 kg ja kelle pikkus on vähemalt 95 cm.

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, correct seat belt position
Õigel kõrgusel olev turvavöö asetseb õla peal.
P3-1246-V60-V60H-XC60-Booster seat improper placement of children
Valel kõrgusel olev turvavöö on allpool õlga.
Enne sõitmahakkamist kontrolli, kas:
  • istmekõrgendus on tõstetud õigesse asendisse olenevalt lapse kaalust;
  • istmekõrgendus on paigale lukustatud;
  • turvavöö liibub vastu lapse keha ning kas selles ei ole lõtke ega keerde
  • turvavöö ei kulge üle lapse kurgu ega altpoolt õlga (vt eelmisi jooniseid)
  • turvavöö vöörihm jookseb optimaalse kaitse saavutamiseks üle vaagna.

Istmekõrgenduse kaheastmeline reguleerimine toimub tõstmise ja langetamise kaudu.

 Hoiatus

Volvo soovitab lasta integreeritud turvatooli remontida või asendada üksnes volitatud Volvo teenindusel. Ärge muutke ega täiendage turvatooli. Kui integreeritud turvatool sai viga (nt avariis), tuleb istmepadi, turvavöö ja seljatugi või kogu iste välja vahetada. Isegi kui turvatool näib olevat terve, ei pruugi see tagada piisavat kaitset. See kehtib ka siis, kui istmepadi oli avarii vms ajal alumises asendis. Istmepadi tuleb välja vahetada ka siis, kui see on liigselt kulunud.

 Hoiatus

Kui integreeritud turvatooli juhiseid ei järgita, võib laps avarii korral tõsiseid vigastusi saada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.