Autopesula

Sõiduk tuleb pesta kohe, kui see on saanud mustaks. Sellisel juhul on autot kergem puhastada, kuna mustus ei jää nii kõvasti kinni. Samuti vähendab see kriimustuste ohtu ja hoiab auto värskena. Pese autot autopesulas, kus on õlieraldaja. Kasutage autošampooni.

Käsipesu

  • Peatuge ja kontrollige rehve niipea kui võimalik. Lindude väljaheited sisaldavad aineid, mis kahjustavad ja muudavad autovärvi väga kiiresti. Kasutage näiteks pehmet paberit või rohkes vees immutatud svammi. Värvierinevuste kõrvaldamiseks soovitame pöörduda Volvo volitatud teenindusse.
  • Loputage autot altpoolt voolikuga.
  • Loputage terve auto üle, kuni lahtine pori on eemaldunud. Nii välistate auto kriipimise ohu pesemise käigus. Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.
  • Vajadusel kasutage väga määrdunud pindadel külma rasvatustamisainet. Pidage meeles, et pinnad ei tohi seejärel päikese käes kuumeneda!
  • Pese käsna, autošampooni ja rohke leige veega.
  • Klaasipuhasteid pese leige seebilahuse või autošampooniga.
  • Kuivata auto puhta pehme seemisnaha või veekaabitsaga. Mitte lastes veepiiskadel päikese käes ära kuivada väheneb vajadus kuivamisplekkide mahapoleerimise järele.

 Hoiatus

Lase mootorit puhastada alati töökojas. Kuuma mootori korral esineb tulekahjuoht.

 Oluline

Määrdunud esilaternate funktsioon võib olla kahjustatud. Puhastage neid regulaarselt, näiteks tankimise ajal.

Ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid, vaid kasutage selle asemel vett ja mittekriimustavat käsna.

 Märkus

Välisvalgustusel, nt esituledel ja tagatuledel võib aeg-ajalt tekkida klaasisisene kondensaat. See on normaalne, kogu välisvalgustus talub seda. Kondensaat aurustub tule seest, kui tuli mõneks ajaks sisse lülitada.

Automaatpesu

Automaatpesu on lihtne ja kiire viis auto pesemiseks, kuid automaatpesu abil ei pääse kõikjale. Hea tulemuse saavutamiseks on soovitatav autot pesta käsitsi või kasutada käsitsipesu automaatpesule lisaks.

 Märkus

Esimestel kuudel võib autot pesta ainult käsitsi. Põhjus on selles, et täiesti uue auto värvkate on õrnem.

Survepesu

Survepesu teostamisel kasutage pühkivaid liigutusi ja veenduge, et düüs ei oleks auto pinnale lähemal kui 30 cm. Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.

Pidurite kontrollimine

 Hoiatus

Testige alati pidureid, sealhulgas seisupidurit pärast auto pesemist kontrollimaks, et niiskus ja korrosioon ei ole rikkunud piduri hõõrdkatteid ega halvendanud pidurite toimimist.

Vihmas või lörtsis pikki vahemaid sõites vajutage aeg-ajalt piduripedaali. Hõõrdumisel tekkiv soojus soojendab piduri hõõrdkatet ja kuivatab seda. Tehke samamoodi, kui käivitate autot väga märja või külma ilmaga.

Klaasipuhastid

Asfalt, tolm ja soolajäägid klaasipuhastitel, samuti tuuleklaasil olevad putukad, jää jne lühendavad klaasipuhastite kasutusiga.

Puhastamine:

- Suunake klaasipuhastid hooldusasendisse, vt Klaasipuhastid.

 Märkus

Peske kojamehi ja esiklaasi korrapäraselt leige seebivee või autošampooniga. Ära kunagi kasuta tugevaid lahusteid.

Välised plast-, kummi- ja viimistluskomponendid

Värviliste plastosade ning kummi- ja viimistluskomponentide, nt läikivate liistude puhastamiseks ja hooldamiseks on soovitav kasutada Volvo edasimüüjate juures saadaolevat spetsiaalset puhastusvahendit. Sellist puhastusvahendit kasutades tuleb täpselt järgida kasutusjuhendit.

Külgakende ümber olevad raamid, auto katusel olevad põikpuud ja akende ukseraamid* on valmistatud anodeeritud alumiiniumist. Värvimuudatuste vältimiseks tohib neid pesta vaid puhastusainega, mille pH väärtus jääb vahemikku 3,5 ja 11,5.

P3-V60CC-1646-anodised alu sidewindow frames and rails
Komponendid, mida tuleb pesta pesuvahendiga, mille pH väärtus jääb vahemikku 3,5 ja 11,5.

 Oluline

Vältige plast- ja kummiosade vahatamist ja poleerimist.

Plast- ja kummiosade puhastamisel rasvaeemaldusvahendiga hõõruge neid ainult kerge survega, kui see on vajalik. Kasutage pehmet pesukäsna.

Läikivate iluliistude poleerimisel võib läikiv pealispind kuluda või vigastusi saada.

Abrasiivseid poleerimisvahendeid ei tohi kasutada.

 Oluline

Ärge kasutage puhastusaineid, mille pH väärtus on alla 3,5 või üle 11,5 pH. Need võivad anodeeritud alumiiniumosi, nagu katusepakiraami ning külgakende ümbrust tuhmistada.

Ärge kasutada anodeeritud alumiiniumosadel poleerimisaineid, vastasel juhul võivad need osad tuhmistuda ja pinnatöötluse hävineda.

Veljed

Kasutage ainult Volvo soovitatud veljepuhastusvahendit.

Pärast pesemist võivad kodarate alused jääda teist värvi, kuna velje värvile võib jääda piduriketastelt tulev metallitolm. Paljudel juhtudel võib abi olla värvieemaldist, mida tuleb peale kanda õrnalt, kasutades pehmet riiet.

Tugevad veljepuhastusvahendid võivad pinda kahjustada ja tekitada kroomitud alumiiniumvelgedel plekke.

  1. * Lisavarustus/tarvik.