Kohanduv püsikiirusehoidja* - ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Adaptiivset kiirushoidikut on võimalik ajutiselt välja lülitada ja seada ooterežiimi.

Ajutine väljalülitamine/ooterežiimis olek kiirusepiiraja olemasolu korral

Kohanduva püsikiirusehoidja ajutiseks mahavõtmiseks ja seadmiseks ooterežiimile:

 • Vajutage rooli nuppu Ikon avaktivering farthållare
P3-0720 Symbol farthållare 2 Selle sümboli ja salvestatud kiiruse tähise värvus muutuvad siis ROHELISEST VALGEKS.

Ajutine väljalülitamine/ooterežiimis olek kiirusepiiraja puudumisel

Kohanduva püsikiirusehoidja ajutiseks mahavõtmiseks ja seadmiseks ooterežiimile:

 • Vajutage rooli nuppu Ikon farthållare 4

Ooterežiim juhi vahelesegamise tõttu

Kohanduv püsikiirusehoidja lülitatakse ajutiselt välja ja see läheb automaatselt ooterežiimi järgmistel juhtudel:

 • juht vajutab pidurit
 • siduripedaali hoidmisel all kauem kui 1 minut1
 • käigukang viiakse asendisse N (automaatkäigukast)
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Kohanduv kiirushoidik sõltub muudest süsteemidest, nt stabiilsussüsteemist ESC. Kui üks neist süsteemidest lakkab töötamast, lülitub ka kohanduv kiirushoidik automaatselt välja.

Automaatse väljalülitumise korral kõlab signaal ja näidikuplokis kuvatakse teade Adaptiivne püsikiirus tühistatud. Sel juhul peab juht vahele segama ning kiirust aj pikivahet ise reguleerima.

Automaatne väljalülitus toimub järgmistel juhtudel:

 • juht avab ukse
 • juht avab turvavöö
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge
 • kiirus on langenud alla 30 km/h2 (20 mph)
 • rattad kaotavad veojõu
 • piduri temperatuur on kõrge
 • radariandur on blokeeritud nt lörtsi või tugeva vihma tõttu (radarilained on blokeeritud).

Taasta seadistatud kiirus

Ooterežiimil olev kohanduv püsikiirushoidik reaktiveeritakse roolinupu Ikon farthållare 5 ühe vajutusega – sellega valitakse auto kiiruseks viimati salvestatud kiirus.

 Märkus

Kui kiirushoidik nupuga Ikon farthållare 5 uuesti aktiveeritakse, võib kiirus märgatavalt suureneda.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kõrgema või madalama käigu lahutamine ja valimine ei mõjuta ooterežiimi.
 3. 2 Ei kehti ummikus liikumise abifunktsiooniga autode puhul, kuna kiirus võib muutuda kuni peatumiseni.