Reisija turvapadi

Turvavöö poolt pakutavale kaitsele täiendavalt on sõiduk kaassõitja poolel varustatud turvapadjaga.

Turvapadi on pakitud kindalaeka kohal olevasse pessa. Sellel kattepaneelil on märgistus AIRBAG.

P3-1246-S60/V60 Passengerside airbag i facia, LHD
Kaassõitja turvapadja asukoht vasakpoolse rooli korral.
P3-1246-S60/V60 Passengerside airbag i facia, RHD
Ees oleva kaassõitja turvapadja asukoht parempoolse rooli korral.

Juhi kõrvalistuja turvapadja silt

P3/P4-1546-Airbag decal placement 2
Juhi kõrvalistuja päikesesirmil olev silt.
P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-Airbag decal placement 1
Juhi kõrvalistuja uksepiilaril olev silt. Turvapadja silt on nähtav juhi kõrvalistuja ukse avamisel.

Juhi kõrvalistuja turvapadja hoiatussilt paikneb joonisel näidatud kohas.

 Hoiatus

Ärge kasutage esiistmel seljaga sõidusuunas paiknevat turvatooli, kui turvapadi on aktiivne. Selle nõuande mittejärgimine võib olla lapsele eluohtlik.

 Hoiatus

Turvavööd toimivad koos turvapatjadega. Kui turvavööd ei kasutata või kasutatakse valesti, võib see vähendada kokkupõrkel turvapadja pakutavat kaitset.

Vigastuste ohu võimalikult vähendamiseks turvapadja avanemisel peavad sõitjad istuma võimalikult sirgelt, jalad põrandal ja selg vastu seljatuge. Turvavööd peavad olema kinnitatud.

 Hoiatus

Ärge asetage esemeid armatuurlaua ette ega peale, kus asub kaassõitja turvapadi.

 Hoiatus

Ärge lubage lapsel seista või istuda kaassõitjaistme ees.

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, ei tohi selle istmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.

Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, ei tohi näoga sõidusuunas lapsed ja täiskasvanud kaassõitja istmele istuda.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

Lüliti – PACOS*

Kaassõitja koha turvapadja funktsioone on võimalik blokeerida, juhul kui sõiduk on varustatud vastava lülitiga PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

 Hoiatus

Turvapadi on aktiveeritud (kaassõitjaiste):

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, ei tohi selle istmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.

Turvapadi on desaktiveeritud (kaassõitjaiste):

Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, ei tohi näoga sõidusuunas istuvad lapsed ja täiskasvanud kaassõitja istmele istuda.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

 Hoiatus

Kui autos on eesmise kaassõitja turvapadi, kuid mitte lülitit (PACOS) (Passenger Airbag Cut Off Switch), siis on turvapadi alati sisse lülitatud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.