Pikivahe hoiatus*

Pikivahe hoiatusfunktsioon (Distance Alert) hoiatab juhti, kui ajaintervall eesliikuva sõidukiga muutub liiga lühikeseks.

Pikivahe hoiatus on aktiivne kiirustel üle 30 km/h (20 mph) ja reageerib ainult eespool samas suunas sõitvatele autodele. Kaugust vastutulevatest, aeglastest või seisvatest sõidukitest ei näidata.

P4-1220-Avståndsvarning Princip
Oranž hoiatustuli1.

Esiklaasil jääb oranž hoiatustuli püsivalt põlema, kui vahemaa eessõitva autoni on valitud ajavahemikust lühem.

 Märkus

Kui adaptiivne kiirushoidik on aktiivne, on pikivahe hoiatus samal ajal desaktiveeritud.

 Hoiatus

Pikivahe hoiatus reageerib ainult siis, kui vahemaa eesoleva autoni on valitud väärtusest väiksem – auto kiirus ei muutu.

Kasutamine

P3-sv60/V60H Avståndskontroll Panelknapp

Funktsiooni sisse ja välja lülitamiseks vajuta keskkonsoolil olevat nuppu. Funktsioon on sisse lülitatud, kui nupus põleb tuli.

Teatud seadmekombinatsioonide puhul ei jää keskkonsoolile nupu jaoks enam vaba ruumi – sel juhul toimub funktsiooni juhtimine menüüsüsteemi MY CAR MY CAR – sealt otsige funktsiooni Distance Alert.

Seadistatud ajaintervall

P4-1220-DistAlert Rattknappar
Ajaintervalli juhtnupud ja sümbol.
  1. Ikon röd cirkel 1Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
  2. Ikon röd cirkel 2Ajaintervall - sees.
P4-1220-ACC Ändra avstånd

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida viie erineva intervalli vahel, mis kuvatakse näidikuplokis 1-5 horisontaaljoonena – mida rohkem jooni, seda pikem on intervall. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Sama sümbol kuvatakse ka kohanduva kiirushoidiku sisselülitamisel.

 Märkus

Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.

Funktsioon kohanduv püsikiirusehoidja kasutab ühtlasi ka ajaintervalli seadistust.

Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.