Parkimisabi*

Parkimisabi kasutatakse parkimise abivahendina. Helisignaal ja keskkonsooli ekraanil kuvatavad sümbolid näitavad kaugust avastatud takistusest.

Parkimisabi helitugevust saab helisignaali kõlamise ajal reguleerida keskkonsoolil oleva nupuga VOL. Helitugevust saab reguleerida ka heliseadete menüüs, mille avamiseks vajutage nuppu SOUND, või auto menüüsüsteemis MY CAR1.

Parkimisabi on saadaval kahe variandina:

  • Ainult taga
  • Ees ja taga.

 Märkus

Kui haakekonks on auto elektrisüsteemis konfigureeritud, võetakse haakekonksu parkimisruumi mõõtmisel arvesse.

 Hoiatus

  • Parkimisabi on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Kaamera parkimisanduritel on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
  • Olge eriti ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.
  • Parkimisabisüsteem ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Oleneb meelelahutussüsteemist.