Käiguvahetuse näidik*

Käiguindikaator annab märku, millal on sobiv kõrgem või madalam käik valida.

Keskkonnasõbraliku sõitmise juures on oluline sõita õige käiguga ja vahetada käike õigel ajal.

Teatavatel variantidel on abiks indikaator GSI (Gear Shift Indicator), mis teatab juhile, millal on sobiv rakendada järgmine kõrgem või madalam käik, et kütusekulu oleks võimalikult väike.

Kuid arvestades näiteks selliseid näitajaid nagu kiirendusvõime ja vibratsioonita töötamine, võib olla kasulik vahetada käiku mootori suurema pöörete arvu juures. Number raamis näitab hetkel rakendatud käiku.

Manuaalkäigukast

P4-1220-Manuella växellägen

Manuaalkäigukasti käiguvahetuse näidik. Korraga põleb ainult üks tähis - tavalise sõidu ajal põleb see ainult keskelt.

Soovitatava kõrgema käigu juures põleb tähis "+" ning soovitatava madalama käigu juures põleb tähis "-" (joonisel tähistatud punasega).

Automaatkäigukast

P4-1220-Växelindikator High

Digitaalne näidikuplokk käiguvahetuse näidikuga.

Number raamis näitab hetkel rakendatud käiku.

P4-1220-Växelindikator Low

Analoog-näidikuplokis kuvatakse käiguasendid ja nooled selle keskel.

  1. * Lisavarustus/tarvik.