Omanikuteabe leidmine

Omanikuteave on eri kujul, sh digi- ja trükiformaadis. Kasutusjuhend on kättesaadaval auto ekraanil mobiilirakendusena ning Volvo Carsi kodulehel. Kindalaekas asub Quick Guide ja kasutusjuhendi lisa, sh spetsifikatsioonid ja kaitsmeteave jms. Saate endale tellida ka trükitud kasutusjuhendi.
P5-16w17-Overview owners information

Auto kuva1

P5-16w17- Overview OM outputs - onboard - circle

Kasutusjuhendi digitaalne versioon on saadaval auto ekraanil. Vajutage keskkonsoolil nuppu MY CAR, siis vajutage OK/MENU ja valige Owner's manual. Teave on otsitav ja võib olla jaotatud kategooriatesse.

Rohkem teavet leiate Digitaalne kasutusjuhend autos.

Mobiilirakendus

P5-16w17- Overview OM outputs - mobile - circle

Otsige rakendusest App Store või Google Play Volvo kasutusjuhendit, laadige see oma nutitelefoni või tahvelarvutisse ja valige auto.

Rakendus sisaldab videojuhiseid, visuaalset navigatsiooni ning pilte auto salongist ja välimusest. Kasutusjuhendi jaotiste vahel on lihtne liikuda ning sisu puhul saab ka otsingut kasutada. Rohkem teavet leiate .

Volvo Carsi koduleht

P5-16w17- Overview OM outputs - web - circle

Avage veebiaadress support.volvocars.com ja valige oma riik. Siit leiate kasutusjuhendi – nii võrguväljaandena kui ka PDF-i kujul. Volvo Carsi veebilehel on ka videojuhised ning muud olulised seonduvad teabe- ja spikrimaterjalid. Leht on saadaval enamikus riikides. Lisateavet vt Volvo Carsi veebilehelt.

Trükitud teave

P5-16w17- Overview OM outputs - AZ Book - circle

Kindalaekas asub kasutusjuhendi lisa1, mis sisaldab kaitsmete väärtusi ja spetsifikatsioone ning muu olulise ja praktilise teabe kokkuvõtet.

Lisaks kasutusjuhendile on autos ka trükitud Quick Guide, mille abil saate tutvuda auto enimkasutatavate funktsioonidega.

Sõltuvalt valitud varustustasemest ning turust jne., võib autos olla täiendavaid trükitud materjale.

Trükitud kasutusjuhendit ja selle lisa saab tellida. Tellimiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga. Kasutusjuhendi ülesehituse kohta leiate rohkem teavet .

Auto ekraani keele muutmine

Ekraani kuvakeele muutmine võib kaasa tuua olukorra, kus osa teabest ei vasta riiklike või kohalike õigusaktide nõuetele. Ärge valige keelt, mida te ei mõista, sest võõrkeelses menüüs võib olla raske leida tagasiteed.

 Oluline

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjade järgimise eest. Autot tuleb hooldada ja käsitseda kasutusdokumentides olevate Volvo soovituste kohaselt.

Kui ekraanil kuvatav teave ja trükitud teave erineb, tuleb alati lähtuda trükitud teabest.

  1. 1 Täielik trükitud kasutusjuhend tarnitakse autoga koos turgudel, kus ei kasutata ekraanil olevat kasutusjuhendit.