Bluetooth® seadme automaatne ühendamine

Kui Bluetooth® funktsioon on aktiivne ja viimane ühendatud seade on läheduses, siis ühendatakse see automaatselt. Kui viimati ühendatud seade pole läheduses, üritab süsteem luua ühenduse eelmise seadmega, mis autos registreeriti .

Mõne muu seadme ühendamiseks vajutage EXIT valige uue seadme ühendamine või lülitumine teisele eelnevalt lõastatud seadmele.