Turvavöösid puudutav üldteave

Turvavöö mittekasutamisel võivad järsu pidurdamise tagajärjel tekkida tõsised vigastused. Veenduge, et sõidu ajal on kõikide reisijate turvavööd nõuetekohaselt kinnitatud.
p3007 Säkerhet i kupé
Tõmmake vöörihm üle süle, tõmmates diagonaalset õlarihma üle õla välja. Vöörihm peab paiknema madalal (mitte üle kõhu).

Turvavöö pakub maksimaalset kaitset vaid juhul kui see liibub kehale. Ärge kallutage seljatuge liialt tahapoole. Turvavöö on ette nähtud kaitse pakkumiseks normaalses istumisasendis.

Kinnitamata turvavööga isikutele tuletatakse helisignaali ja visuaalteatega meelde, et nad peavad oma turvavöö kinnitama.

Tähelepanu

  • Mitte kasutada klambreid või ükskõik milliseid muid turvavöö nõuetekohast kinnitumist takistada võivaid esemeid.
  • Turvavöö ei või olla keerdus ega kinni kiilunud.

 Hoiatus

Turvavööd toimivad koos turvapatjadega. Kui turvavööd ei kasutata või kasutatakse valesti, võib see vähendada kokkupõrkel turvapadja pakutavat kaitset.

 Hoiatus

Iga turvavöö on ette nähtud ainult ühele inimesele.

 Hoiatus

Ära ürita turvavöösid ise modifitseerida või remontida. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Kui turvavöö on jäänud suure koormuse alla, näiteks kokkupõrke ajal, tuleb terve turvavöö välja vahetada. Turvavöö poolt lakutav kaitse võib olla vähenenud, hoolimata sellest, et turvavöö on väliste kahjustusteta. Turvavöö tuleb välja vahetada ka juhul, kui see on kulunud või kahjustatud. Uus turvavöö peab olema tüübitunnustusega ning ette nähtud paigaldamiseks vahetatava turvavöö kohale.