Tungraud*

Tungraua abil tõstetakse auto ratta vahetamiseks üles.

Varuratta vahetamiseks tohib kasutada ainult originaaltungrauda. Tungraua keere peab olema alti hästi määritud.

 Märkus

Tavaline tungraud on mõeldud aeg-ajalt ja lühiajaliseks kasutamiseks, nt torkeauguga rehvi vahetamiseks või talve-/suverehvide vahetamiseks. Auto tõstmiseks tohib kasutada vaid selle auto jaoks mõeldud tungrauda. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.

Tööriistad - hoiukohta tagasipanek

P3-820 Jack assembly posiiton

Tööriistad ja tungraud* tuleb pärast kasutamist õigesse kohta tagasi panna. Tungraud tuleb äramahtumiseks kokku, õigesse asendisse kruvida.

 Oluline

Tööriistu ja tungrauda* tuleb säilitada auto pakiruumis selleks ettenähtud kohas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.