Navigatsioon* – juhendamissuvandid

Siin saate määrata juhendamise esitamisseaded.
P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn Vägledn.alt Tid för ankomst PopUp

Saabumisaeg või jäänud sõiduaeg

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsTime of arrival format.

Valige suvand aja kuvamiseks.

 • ETA - näitab eeldatavat saabumisaega
 • RTA - näitab sihtkohta saabumiseni jäänud aega.

Tänavanimed hääljuhiste ajal

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsStreet names in voice guidance.

Valige, mida hääljuhendamine sisaldab.

 • Ruut märgitud – kaugus ja suund ning tänavate ja teede nimed.
 • Ruut märkimata – kaugus ja suund.

Navigeerimine pöörete kaupa1

P4-1220-Instrumentpanel - Turn-by-turn
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsTurn-by-turn navigation.

Valige näidikuplokil kuvamise suvand.

 • Ruut märgitud – kuvab teekonna järgmise manöövri ja kauguse selleni.
 • Ruut märkimata – kuvamist ei toimu.

Liiklusinfo automaatne lugemine

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsAutomatic read out of traffic.

Valige suvand liiklusteabe ettelugemiseks.

 • Ruut märgitud – olulised marsruudile jäävad liiklussündmused loetakse ette.
 • Ruut märkimata – lugemist ei toimu.

Automaatne heli kohandamine

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsAudio fadeout.

Valige kaardi heliadaptsiooni säte.

 • Ruut märgitud – heli- ja meediumisüsteem, nt raadio vaigistatakse, kui teavet ette loetakse.
 • Ruut märkimata – heliadaptsiooni ei toimu.

Hääljuhiste andmine

Kui auto läheneb juhendamise ajal ristmikule või mahasõidule, esitatakse sooritatav manööver ja kaugus selleni. Samal ajal kuvatakse ristmiku üksikasjalik kaart. Ristmikule lähenemisel häälsõnumit korratakse. Teate kordamiseks vajutage kaks korda nuppu OK/MENU.

Helitugevust saab muuta audiosüsteemi helitugevuse nupuga (häälsõnumi kuulamise ajal).

 Märkus

Bluetoothiga ühendatud mobiiltelefoni kõne ajal hääljuhiseid ei anta.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsVoice guidance.

Valige hääljuhendamise säte.

 • Ruut märgitud – esitatakse järgmine manööver ja kaugus selleni.
 • Ruut märkimata – hääljuhendamist ei toimu.

Lihtsad hääljuhised

Hääljuhendamisega antakse enne igasse juhenduspunkti jõudmist kolm (3) juhist – ettevalmistav juhis, üks enne manöövrit ja viimane manöövri sooritamise ajal. Kui lihtne hääljuhendamise funktsioon on aktiivne, antakse enne juhenduspunkti jõudmist vaid üks (1) juhis.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsUse simple voice guidance.

Valige hääljuhendamise säte.

 • Ruut märgitud – enne iga juhendamispunkti antakse üks (1) juhis.
 • Ruut märkimata – hääljuhendamist ei toimu.

Turvakaamera

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsSpeed camera warning.

Valige funktsioon.

 • Ruut märgitud – kui auto läheneb kiiruskaamerale, antakse heliline hoiatus ja kuvatakse sümbol.
 • Ruut märkimata – hoiatamist ei toimu.

 Märkus

Kaardil kuvatavad andmed on kooskõlas vastava riigi seadusandlusega. Kehtiva teabe leiate aadressilt www.volvocars.com/navi.

 Märkus

Juht vastutab alati kehtivate liikluseeskirjade ja kiirusenõuete järgimise eest.

Salvestatud asukoha signaal

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsStored location notification.

Valige salvestatud asukohti.

 • Ruut märgitud – juhti hoiatatakse kasutaja salvestatud asukohta lähenemise eest helisignaaliga.
 • Ruut märkimata – helilist hoiatust ei anta.

Juhendatava reisi huvipunktide signaal

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsTravel POI notification.

Valige funktsioon.

 • Ruut märgitud – kostab helisignaal, kui auto läheneb huvipunktile, mis sisaldub reisijuhis.
 • Ruut märkimata – helilist hoiatust ei anta.

Juhendatava reisi signaal

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsGuidance optionsGuided tour notification.

Valige funktsioon.

 • Ruut märgitud – kostab helisignaal, kui auto läheneb reisijuhile.
 • Ruut märkimata – helilist hoiatust ei anta.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib ainult kindlate mudelite kohta.