Turvateenused rakendusega Volvo On Call*

Volvo On Call pakub abi autosse sissemurdmisel või selle varastamisel ning saab auto eemalt lukustada, kui võtmed on kadunud või olete need autosse lukustanud.

Turvateenused vähendavad auto kaotamise ohtu. Kui auto varastatakse, saab seda jälgida ja deaktiveerida.

Auto väljalülitamisel lülitub Volvo On Call põhiakult ooteakule.

Lisaks ohutus- ja turvateenustele pakuvad teatud riigid ka täiustatud turvasüsteemi.

Vargusteavitus (TN)

Autosse sissemurdmisel või selle ärandamisel (kui auto alarm on aktiveeritud) saadab Volvo On Call automaatselt teate Volvo On Call klienditeenindusele.

Kui auto alarm aktiveeritakse, teavitatakse Volvo On Call klienditeenindust sellest teatud aja möödumisel automaatselt. Kui alarm kaugjuhtimispuldiga välja lülitatakse, teadet ei saadeta.

Varastatud auto jälgimine (SVT)

Kui tuvastati auto ärandamine või volitamata kasutamine, lepivad auto omanik koos politsei ja Volvo On Call klienditeenindusega kokku selles, kas auto liikumist on vaja jälgida.Volvo On Call klienditeenindus saadab autosse teate, et tuvastada selle asukoht. Seejärel võetakse ühendust politsei või muu ametkonnaga.

 Märkus

See rakendub ka siis, kui auto varastati seonduva kaugjuhtimispuldiga.

Uste kaugavamine (RDU)

Kui auto kaugjuhtimispult kaotatakse või lukustatakse autosse, saab auto järgmise viie päeva jooksul pärast PIN-koodiga kinnitamist eemalt Volvo On Call klienditeeninduse abil avada. Seejärel avab Volvo On Call klienditeenindus vastavalt lepingule auto eemalt.

Sõiduki kaugimmobilisaator1

Varastatud auto jälgimine ja deaktiveerimine.

Auto varguse korral võtavad omanik või ametivõimud ühendust Volvo On Call klienditeenindusega.

 Märkus

See rakendub ka siis, kui auto varastati seonduva kaugjuhtimispuldiga.

Kui ametivõimudega on ühendust võetud, desaktiveerib Volvo On Call-i klienditeenindus kaugjuhtimispuldid, et takistada auto käivitamist. Deaktiveeritud auto käivitamiseks tuleb võtta ühendust Volvo On Call klienditeenindusega ning esitada PIN-kood. Seejärel aktiveerib Volvo On Call klienditeenindus auto.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Mõned riigid.