Ukse käsitsi lukustamine

Teatud tingimustes, näiteks elektrivoolu puudumisel, tuleb auto käsitsi lukustada.

Vasaku esiukse saab lukustada juhtimispuldis oleva eemaldatava metallvõtmega, vt Keyless Drive* - võtmega lukust avamine .

Teistel ustel ei ole lukusüdamikku, aga iga ukse küljes on lukustusnupp, mis lukustab/blokeerib mehaaniliselt ukse avamise väljastpoolt. Uksi saab seestpoolt ikkagi avada.

P3-sv60/V60H Bakdörr mekanisk låsning
Ukse käsitsi lukustamine. Mitte segamini ajada lapselukkudega.
Ikon grå fyrkant AUks blokeeritakse väljastpoolt avamise vastu.
Ikon grå fyrkant BUkse saab avada nii väljast- kui seestpoolt.

 Märkus

  • Uksel olev nupp lukustab ainult selle ukse, mitte kõiki uksi.
  • Kui tagauks on käsitsi lukustatud ja lapselukk on peal, siis ei saa tagaust lahti ei seest- ega väljastpoolt, vt Laste turvalukk - manuaalne lülitamine. Selliselt lukustatud tagaukse saab avada ainult kaugjuhtimispuldi või kesklukustuse nupu abil.
  1. * Lisavarustus/tarvik.