Kaugkäivitus (ERS) - kasutamine

Kaugkäivitus (ERS – Engine Remote Start) tähendab, et auto mootori saab salongi soojendamiseks/jahutamiseks enne lahkumist eemalt käivitada. ERS aktiveeritakse võtmega või rakenduse Volvo On Call*, vt .
P3-1346-Fjärrnyckel fjärrstart (ERS)
Kaugkäivituse nupud võtmel.
 1. Ikon röd cirkel 1Luku avamine
 2. Ikon röd cirkel 2Lukustamine
 3. Ikon röd cirkel 3Valgustuse sisselülitamine sõidukile lähenemisel
 4. Ikon röd cirkel 4Luku avamine, tagaluuk
 5. Ikon röd cirkel 5Informatsioon1

Mootori käivitamine distantskäivitusest

Mootori kaugkäivitamiseks peab auto olema lukus ja kapott suletud.

Toimi järgmiselt:

 1. Vajutage lühiajaliselt võtme nuppu (2).
 2. Sellele peab vahetult järgnema pikk vajutus – vähemalt 2 sekunditnupule (3).

Kui distantskäivituse tingimused on täidetud, siis selle rakendamisel toimub järgnev:

 1. Suunatuled vilguvad lühikese intervalliga mitu korda.
 2. Mootor käivitub.
 3. Suunatuled süttivad kolmeks sekundiks põlema, millega kinnitatakse mootori käivitumist.

 Märkus

Pärast kaugjuhtimispuldiga käivitamist jääb auto lukku, kuid liikumisandur on välja lülitatud*.

PCC2-võtme korral

P3-1220-Fjärrnyckel Symbol 'i'

Juhul kui kõik distantskäivituse tingimused on täidetud, siis lähenemisvalgustuse märgutuli3 vilgub nupu vajutamisel mitu korda ja jääb seejärel hõõguma. Samas ei tähenda see, et distantskäivituse süsteem oleks mootori käivitanud.

Kontrollimiseks, kas distantskäivituse süsteem on mootori käivitanud, võib kasutaja vajutada nuppu (5) – mootori käivitumise korral on nupud (2) ja (3) valgustatud.

Sisselülitatavad funktsioonid

Mootori distantskäivitamisel lülituvad sisse järgmised funktsioonid:

 • Kliimasüsteem
 • Heli-/videosüsteem
 • Lähenemisvalgustuse kestus.

Väljalülitatud olekus olevad funktsioonid

Mootori distantskäivitamisel on järgmised funktsioonid väljalülitatud olekus:

 • esituled
 • Parktuled
 • Numbrituled
 • Tuuleklaasipuhasti.

Distantskäivitus on peatatud

Distantskäivitatud mootor seiskub järgmistel tingimustel:

 • Vajutatakse kaugjuhtimispuldi nuppu (1), (2) või (4);
 • Sõiduki lahtilukustamisel
 • Ukse avamisel
 • Gaasi- või piduripedaali vajutamisel
 • Käigukangi suunamisel mõnda muusse asendisse peale P
 • Kui kaugkäivituse aktiivne aeg on rohkem kui 15 minutit.

Kaugkäivitatud mootori seiskamisel süttivad suunatuled kolmeks sekundiks põlema.