Tunneli tuvastamine*

Tunnelituvastus lülitab tuled tunnelisse sõitmisel automaatselt päevasõidutuledelt lähituledele ümber.

Tunnelituvastusfunktsioon on saadaval autodele, millel on vihmaandur*. Sensor tuvastab tunnelisse sisenemise ja lülitab päevatuledelt ja lähituledele. Ligikaudu 20 sekundi möödumisel auto väljumisest tunnelist lülitub valgustus tagasi päevasõidutuledele. Kui auto siseneb selle aja jooksul järgmisesse tunnelisse, jäävad lähituled sisselülitatuks. Sellega välditakse auto valgustusseadete korduvat muutmist.

Pange tähele, et valgusvihu reguleerimise nupp peab tunnelituvastuse toimimiseks jääma asendisse P3-1220 Symbol AUTO in light switch module.

  1. * Lisavarustus/tarvik.