Istmed, tagaistmed

Tagaistme käetugi ja välimiste istekohtade peatoed on kokkuliigendatavad. Keskmise istme peatugi on üles-alla suunalisest seadistatav vastavalt reisija kasvule.

Peatugi, keskmine iste, taga

P3 V60 To adjust center head restraint in rear seat

Reguleeri peatugi vastavalt sõitja pikkusele, nii et võimalusel on kaetud kogu pea tagakülg. Nihuta seda vastavalt vajadusele üles.

Peatoe taas allasuunamiseks tuleb vajutada nupp (asukohaga seljatoe ja peatoe vahelise ala keskel, vt joonist) alla, samaaegselt peatuge ettevaatlikult allapoole vajutades.

 Hoiatus

Kui keskmist istet ei kasutata, peab selle peatugi olema kõige alumises asendis. Kui kasutate keskmist istet, peab peatugi olema kaassõitja jaoks õigele kõrgusele seatud, nii et see kataks võimalusel kogu pea tagaosa.

Tagaistme välimiste peatugede käsitsi allalaskmine

P3-V60 V60H Manually folding the rear head restraint

Peatoe etteklappimiseks tõmba lukustuskäepidet peatoele võimalikult lähedale.

Peatugi viiakse käsitsi tagasi kuni klõpsatuse kostumiseni.

 Hoiatus

Peatugi peab pärast üles keeramist oma asendis fikseeruma.

Tagaistme seljatoe allalaskmine

 Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

Kolmeosalist seljatuge saab mitmel moel all lasta.

 Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.
  • Vasakpoolset osa saab alla lasta teistest osadest eraldi.
  • Keskmist osa saab alla lasta teistest osadest eraldi.
  • Parempoolset osa saab alla lasta ainult koos keskmise osaga.
P3-XC60 V60H Adjusting center head restraint
P3-XC60 V60H Folding outer head restraint
Ikon grå fyrkant 1

Keskmise seljatoe allalaskmisel – vabastage lukustusest ja reguleerige keskmise istekoha peatuge, tutvuge teabega ülalpool peatükis "Peatugi, keskmine iste, taga".

Ikon grå fyrkant 2

Äärmised peatoed langevad äärmiste seljatugede langetamisel automaatselt alla. Tõmba üles seljatoe lukustuspide Ikon grå fyrkant A, klappides seljatuge samal ajal ette. Punane märk seljatoe riivil Ikon grå fyrkant B näitab, et seljatugi ei ole enam fikseeritud.

 Märkus

Seljatugede allalaskmisel võib peatugesid veidi ettepoole nihutada, et need ei toetuks istmepatjadele.

Ülestõstmine toimub vastupidises järjekorras.

 Märkus

Kui seljatugi on üles tõstetud, ei tohi punane märgutuli enam põleda. Kui see põleb endiselt, ei ole seljatugi paika fikseerunud.

 Hoiatus

Veenduge, et tagaistme seljatugi ja peatugi on pärast ülespööramist õigesti fikseerunud.

Kui tagaistmetel on reisijaid, tuleb külgmiste istmete peatoed alati üles tõsta.

Tagaistme välimiste peatugede elektriline langetamine*

P3-1246-V60/V60H/V70/XC70 Electrically folding the outer rear head restraints
Kaugjuhtimispult peab olema asendis II.
Vajuta nuppu tagumiste välimiste peatugede allalaskmiseks ja nähtavuse parandamiseks.

 Hoiatus

Kui äärmistel tagaistmetel on kaassõitjad, siis ärge äärmisi peatugesid alla laske.

Tõmba peatugi käsitsi üles, kuni kuuled klõpsatust.

 Hoiatus

Peatugi peab pärast üles keeramist oma asendis fikseeruma.
  1. * Lisavarustus/tarvik.