Interneti-ühendusega auto

Auto ühendamine Internetiga annab võimaluse kasutada näiteks auto sisseehitatud veebibrauserit, navigatsiooniteenuseid, veebiraadiot ja muusikateenuseid rakenduse programmide (rakendused) kaudu.
P3_13w46_Car Online

Rakendusi saab kasutada siis, kui auto on ühendatud Internetiga. Saadaoleval rakendused võivad erineda, kuid võite näiteks kasutada navigatsiooniteenuste, sotsiaalmeedia, Interneti-raadio ja muusikateenuste rakendusi. Autol on lihtne veebibrauser, millega saab Internetist teavet otsida ja kuvada.

Kui internetiühenduseks kasutatakse mobiiltelefoni, võimaldab süsteem kasutada ka muid mobiiltelefoni funktsioone, nagu näiteks SMS-ide lugemine ja helistamine; vt Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem.

Mobiiltelefon ja võrguoperaator peavad võimaldama internetiühenduse jagamist (internetiühenduse jagamine) ning mobiilsideleping peab sisaldama andmesidet.

 Märkus

Andmevahetus toimub üle interneti (andmeside), mis võib olla tasuline.

Andmesiderändluse kasutamine võib kulusid veelgi suurendada.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

Põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse.

Auto ühendamine Internetiga

P3-1346-x60-disable automatic internet connection
Interneti-ühenduse sätted.

Interneti-ühenduse vaikesätted pole seadistatud Interneti-ühenduse loomiseks. Kui ühendussäte on valitud, see säilitatakse ja auto loob võrgu olemasolul ühenduse automaatselt. Interneti-ühenduse meetodi muutmiseks valige muu ühendussuvand. Internetiga automaatselt mitte ühenduse loomiseks tühistage võrguühendus.

Valige ühendussuvand: Bluetooth®, Wi-Fi või automodem*.

Automodem*1

Kui ühendate auto Internetiga automodemi abil, siis kasutavad süsteemi Volvo On Call teenused ühendust.

Automodemiga ühenduse loomiseks vt. Automodem*2.

Bluetooth®

Aktiveerige mobiilseadmes Interneti-ühenduse jagamine (kaasaskantav/personaalne kuumpunkt).
Allika tavavaatele naasmiseks vajutage MY CAR. Seejärel vajutage OK/MENU ja valige SettingsInternet settingsConnect throughBluetooth.
Nüüd on autos ühendus loodud.

Edaspidi loob auto automaatselt ühenduse saadavaloleva võrguga Bluetooth® kaudu.

Ühenduse olekut märgib ekraanil sümbol.

Võrguühenduse katkestamiseks vt teemat Võrguühenduse katkestamine.

Auto jätab meelde kuni kümme Bluetooth®-võrku. Uue lisamisel eemaldatakse loendist kõige vanem võrk ja parool.

Wi-Fi

P3/P4-1420-WiFi logo small
Aktiveerige mobiilseadmes Interneti-ühenduse jagamine (kaasaskantav/personaalne kuumpunkt).
Allika tavavaatele naasmiseks vajutage MY CAR. Seejärel vajutage OK/MENU ja valige SettingsInternet settingsConnect throughWi-Fi.
Käivitatakse kasutatavate Wi-Fi-võrkude otsing.
Valige võrk.
Vali Connect.
Sisestage võrguparool.
Auto püüab nüüd võrguühenduse luua.

Edaspidi loob auto automaatselt ühenduse saadavaloleva võrguga Wi-Fi kaudu. Palun pange tähele, et osad telefonid katkestavad võrguühenduse pärast auto küljest lahtiühendamist, näiteks autost lahkumisel ning ei lülita ühendust hiljem uuesti automaatselt sisse. Seetõttu tuleb võrguühendus järgmisel kasutamisel uuesti aktiveerida.

Ühenduse olekut märgib ekraanil sümbol.

Võrguühenduse katkestamiseks vt teemat Võrguühenduse katkestamine.

Auto jätab meelde kuni kümme Wi-Fi-võrku. Uue lisamisel eemaldatakse loendist kõige vanem võrk ja parool.

Salvestatud Wi-Fi-võrgu eemaldamine

Allika tavavaatele naasmiseks vajutage MY CAR.
Seejärel vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsInternet settings.
Vali Wi-Fi.
Ekraanile ilmub kasutatavate võrkude loend.
Valige eemaldamiseks võrk.
Vali Forget.
Auto ei loo enam võrguühendust automaatselt.

Kõigi võrkude eemaldamine

Kõik võrgud saab korraga eemaldada. Pidage meeles, et kõik kasutajaandmed ja kõik süsteemiseaded lähtestatakse tehaseseadetele.

Tehaseseadete taastamiseks vajutage keskkonsooli nuppu MY CAR, seejärel vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsReset to factory settings.

Wi-Fi-pääsupunkti tehnoloogia ja turve

Ühenduse saab luua ainult järgmiste võrkudega.

  • Sagedus - 2,4 GHz.
  • Standardid - 802.11 b/g/n.
  • Turbesertifikaat – WPA2-AES-CCMP.

Kui mitu seadet kasutavad sama sagedust, võib nende talitluses tõrkeid esineda.

Võrguühenduse katkestamine

P3-1346-x60-disable automatic internet connection

Vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsInternet settingsConnect throughNone. Auto ei võta ühendust internetiga.

Puuduv või halb Interneti-ühendus

Vahetatav andmemaht oleneb autos kasutatavast teenusest või rakendusest. Näiteks heli voogesitus võib vajada üsna suuri andmemahte, mis nõuab kvaliteetset ühendust ja tugevat signaali.

Mobiiltelefonist autosse

Ühenduse kiirus võib erineda olenevalt mobiiltelefoni asukohast autos. Asetage ühendatud telefon auto audio- ja meediasüsteemile lähemale, et signaal oleks tugevam. Veenduge, et nende vahel ei ole häireid tekitavaid seadmeid.

Mobiiltelefonist võrku

Ühenduskiirus mobiilvõrgus oleneb mobiililevi tugevusest auto asukohas. Häired võivad ilmneda näiteks tunnelites, mägede vahel, sügavates orgudes ja siseruumides. Kiirus oleneb ka võrguoperaatoriga sõlmitud lepingust.

 Märkus

Kui esineb andmesideprobleeme, võtke ühendust võrguoperaatoriga.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call
  3. 2 Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call.