Navigatsioon* - reaalajas liiklusteave (RTTI)1, 2

Internetiühendusega auto puhul saate liiklusteavet RTTI abil interneti kaudu reaalajas.
P3/P4-1646-Real Time Traffic Information

Sündmuste ja liiklusvoo teavet kogutakse järjepidevalt mobiilirakenduste, riigiasutuste ja sõidukite GPS andmete kaudu. Nii kui auto pärib liiklusteavet, edastatakse samal ajal auto asukoha kohta anonüümset liiklusteavet, mis omakorda toetab teenuse tööd. Anonüümset teavet edastatakse ainult siis, kui RTTI on aktiveeritud.

Hetkest liiklusteavet kuvatakse maanteede, suuremate teede ning linnadevaheliste teede kohta, samuti ka kindlate linnasiseste marsruutide kohta.

Kuvatava liiklusteabe hulk sõltub sellest, kui kaugel see autost on, teavet näidatakse ainult umbes 120 km kauguseni auto asukohast.

Kaardil olevat teksti ja sümboleid kuvatakse tavapärasel viisil, liiklusvoolu teabega näidatakse, kui kiiresti liiklus liigub võrreldes teele kehtestatud kiiruspiiranguga. Liiklusvoolu teavet näidatakse iga tee küljel ühe joonega liikumissuuna kohta:

  • Roheline - häireid ei ole.
  • Oranž – aeglane liiklus.
  • Punane - ummik/seisak/avarii.

Aktiveerimine/deaktiveerimine

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsUse Real Time Traffic Information.
Reaalajas liiklusteabe aktiveerimiseks märgistage lahter, info väljalülitamiseks eemaldage märgistus.

 Märkus

Kõikides piirkondades/riikides ei ole liiklusteave kättesaadav.

Liiklusteabega piirkondi laiendatakse pidevalt.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  3. 2 Real Time Traffic Information