Kaitsevõre*

Kaitsevõre takistab järsul pidurdamisel koorma või lemmikloomade paiskumist salongi.
P3-12w46-v60 Skyddsgaller lastrum

Ülesklappimine

Hoia kinni turvavõre alt ja tõmba seda tagasi/üles.

 Oluline

Kui on paigaldatud koormakate, ei saa kaitsevõret üles ega alla pöörata.

Paigaldamine/eemaldamine

Kaitsevõre on tavaliselt püsivalt autosse paigaldatud, kuna võret saab hõlpsalt üles vastu lage tõsta ja nii vajadusel pakiruumi mahtu suurendada. Kaitsevõre saab vajadusel korral siiski ka demonteerida ja autost eemaldada.

Teavet tööriistadest ja töövõtetest, mida vajatakse võre paigaldamiseks/eemaldamiseks, vaata kaasas olnud paigaldusjuhisest1.

Ohutuse tagamiseks peab võre olema alati paigaldatud ja õigesti kinnitatud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Paigaldusjuhis nr 30756681.