Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine

Eemaldatava puldivõtme saab eemaldada/kinnitada järgmiselt.

Metallvõtme eemaldamine

P4-1220-Y55X-Removing the key blade
  1. Ikon röd pil 1Lükka vedrulukustus kõrvale.
  2. Ikon röd pil 2Samal ajal tõmba puldivõtit otse tagasi.

Metallvõtme paigaldamine

Paigaldage võti hoolikalt kaugjuhtimispulti tagasi.

Hoia kaugjuhtimispulti avaga ülespoole ja lase puldivõti avasse.
Vajuta kergelt puldivõtit. Kui puldivõti läheb oma kohale, peaks olema kuulda klõpsatus.