Raadiojaamade salvestamine mälupesadesse

Sagedamini kuulatavad raadiojaamad salvestatakse mälupesadesse, mis võimaldab otselülituse nendele jaamadele.
P3-1246-DOM-Radiostationer som förval
Eelvalikunupud.

AM1/FM-raadio

Iga laineala kohta saab salvestada 10 jaama (nt AM).

Salvestatud eelvalikuid valitakse eelvalikunuppude abil.

Häälestage jaamale (vt "Raadiojaama otsing).
Hoidke üht eelmääratud nuppu mõni sekund all. Seejärel võid jaama eelseadenuppu kasutada.

Mällu salvestatud jaamade loendi saab ekraanile kuvada.

AM-/FM-allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige ShowPresets.

Digitaalraadio (DAB)*

Ühe lainepikkuse kohta saab salvestada 10 eelvalikut. Mälupessa salvestamine toimub pika vajutusega soovikohase mälupesa nupule. Täpsema teabe leiate ülaltoodud peatükist AM/FM raadio. Salvestatud eelvalikuid valitakse eelvalikunuppude abil.

Eelseadistatud kanal sisaldab ühte jaama, kuid mitte ühtegi alamjaama. Kui esitatakse alamkanalit ja see salvestatakse, siis registreeritakse üksnes kanal. See on nii, kuna alamkanalid on ajutised. Kui järgnevalt püütakse eelseadistatud kanalit välja otsida, esitatakse vastavat alamkanalit sisaldavat kanalit. Eelseadistatud kanal ei ole sõltuv kanaliloendist.

Mällu salvestatud jaamade loendi saab ekraanile kuvada.

DAB tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige ShowPresets.

 Märkus

Helisüsteemi DAB-süsteem ei toeta kõiki DAB-standardi funktsioone.
  1. 1 Ei kehti mudelitele V60 Twin Engine ja S60L Twin Engine.
  2. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid