Ekvalaiseri häälestamine

Ekvalaiseri häälestamine ja hääletugevuse seadistamine vastavalt erinevatele raadio või TV sagedustele.
Alamkanalite seadete avamiseks vajutage valikut SOUND. Keerake nuppu TUNE, et valida Equalizer, ja vajutage nuppu OK/MENU.
Valige lainepikkus nupuga TUNE ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Heliseadete reguleerimiseks keerake nuppu TUNE ja kinnitage valikut nupuga OK/MENU või tühistage käsk nupuga EXIT. Jätkake samal viisil teiste sagedustega, mida soovite muuta.
Kui heli on seadistatud, vajutage valiku kinnitamiseks ja tavavaatele naasmiseks nuppu EXIT.