Aktiivsed kaugtuled*

Aktiivsete põhitulede funktsioon juhib esitulede ümberlülitamist vastavalt vastutulevale liiklusele ja reageerib ühtlasi eessõitva sõiduki tagatuledele, lülitades kaugtuled lähituledele ümber. Ümberlülituse põhjustanud olukorra möödumisel lülitatakse tuled taas kaugtuledele ümber.

Aktiivsed põhituled – AHB

Aktiivsed põhituled (Active High Beam - AHB) on funktsioon, mis kasutab tuuleklaasi ülaservas paiknevat kaameraandurit vastutulevate liiklejate esitulede valguse või eessõitvate sõidukite tagatulede valguse tuvastamiseks, millest juhinduvalt lülitab kaugtuled lähituledele ümber. Funktsioon võib arvesse võtta ka tänavavalgustust.

Kaugtuled lülitatakse välja, kui kaameraandur ei näe enam eespool liikuvaid või vastutulevaid sõidukeid.

Halogeentuledega auto

Tuled lülituvad kaugtuledele ligikaudu sekund pärast seda, kui kaamerasensor ei tuvasta enam vastutuleva liikluse esitulesid ega eesõitvate sõidukite tagatulesid.

Aktiivsete ksenoontuledega auto

Kui aktiivsed esituled on sisse-/väljalülitusfunktsiooniga1, lülituvad tuled tagasi kaugtuledele ligikaudu sekundi jooksul pärast seda, kui kaameraandur ei tuvasta enam läheneva sõiduki esitulesid või eesliikuva sõiduki tagatulesid.

Kui aktiivsed esituled on kohanduvad1, siis erinevalt tavalisest pimestuskaitsest jäävad lähituled koos kaugtuledega põlema mõlemal pool vastutulevaid või eessõitvaid sõidukeid – pimestuskaitset rakendatakse ainult otse sõidukile suunatud valguvihule.

P3-1320-x60-Princip Active High Beam (AHBC2)
Kohanduv funktsionaalsus Lähituli otse vastutulevate sõidukite suunas, kuid kaugtule püsimine mõlemal pool sõidukit.

Tuled lülituvad täiskaugtuledele ligikaudu sekund pärast seda, kui kaamerasensor ei tuvasta enam vastutuleva liikluse esitulesid ega eesõitvate sõidukite tagatulesid.

Sisse/välja lülitamine

AHB saab aktiveerida, kui valgusvihu reguleerimise nupp on asendis P3-1220 Symbol AUTO in light switch module (kui funktsioon ei ole menüüsüsteemis MY CAR välja lülitatud, vt MY CAR).

P3-1346-s+v60+70+80 Active High Beam toggling
Roolikang ja valgusvihu reguleerimise nupp on asendis AUTO.

Funktsioon saab käivituda sõites pimedas kiirusega ca 20 km/h (12 mph) või rohkem.

AHB saab sisse/välja lülitada, tõmmates vasaku roolikangi rooliratta poole lõppasendisse ning lastes seejärel lahti. Funktsiooni väljalülitamine kaugtulede põlemise ajal lülitab tuled lähituledele tagasi.

Analoog-näidikuplokiga auto

Kui AHB on aktiveeritud, süttib näidikuploki infoekraanil sümbol P3/P4-1320--Symbol AHB activated.

Kui kaugtuled on sisse lülitatud, süttib näidikuplokil ka sümbol Symbol helljus - text. See kehtib ka aktiivsetele ksenoonesituledele, kui kaugtuli on osaliselt lähituledele lülitunud, st kohe, kui tuli põleb eredamalt kui lähituled.

Digitaalse näidikuplokiga auto

Kui AHB on aktiveeritud, muutub näidikuploki infoekraanil sümbol P3/P4-1320--Symbol AHB activated valgeks.

Kui kaugtuled on aktiveeritud, muutub sümbol siniseks. See kehtib ka aktiivsetele ksenoonesituledele, kui kaugtuli on osaliselt lähituledele lülitunud, st kohe, kui tuli põleb eredamalt kui lähituled.

Käsitsi käitamine

 Märkus

Hoidke esiklaasi pind kaameraanduri ees jääst, lumest, udust ja mustusest vaba.

Ärge pistke ega kinnitage midagi tuuleklaasi külge kaameraanduri ette, sest see võib vähendada mõne kaamerast sõltuva süsteemi efektiivsust või peatada selle töö.

Teate Aktiivne kaugtuled Ei tööta ajutiselt Lülita käsitsi kuvamise korral näidikuploki infoekraanil tuleb teil lähi- ja kaugtuled ise käsitsi ümber lülitada. Valgusvihu reguleerimise nupp võib jääda siiski asendisse P3-1220 Symbol AUTO in light switch module. Sama kehtib ka teate Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit edastamise ja sümboli P3/P4-1320-Symbol Vindrutesensorer täckta süttimise korral. Sümbol P3/P4-1320--Symbol AHB activated nende teadete kuvamisel kustub.

On võimalik, et AHB kasutamine on ajutiselt blokeeritud, nt.tiheda udu või paduvihma korral. AHB muutudes taas kasutatavaks või takistuse eemaldamisel tuuleklaasi anduritelt teade kustub ja sümbol P3/P4-1320--Symbol AHB activated süttib.

 Hoiatus

AHB aitab soodsates oludes saavutada optimaalset valgusvihku.

Juht vastutab alati lähi- ja kaugtulede vahel käsitsi ümberlülitamise eest, kui liiklusolukord või ilmastikutingimused seda nõuavad.

 Oluline

Lähi- ja kaugtulede käsitsi ümberlülitamine võib osutuda vajalikuks näiteks järgmistel juhtudel:

 • tugevas vihmas või tihedas udus
 • jäises vihmas
 • kerges lume- või lörtsisajus
 • kuuvalguses
 • halvasti valgustatud asulateel sõites
 • kui eessõitvate sõidukite valgustus on nõrk
 • kui teel või tee ääres on jalakäijaid
 • kui tee lähedal on tugevalt peegeldavaid objekte, näiteks silte
 • kui vastutulevate sõidukite valgust varjab nt põrkepiire
 • kui ristuvatel teedel liigub sõidukeid
 • künkaharjal või orus
 • järskudes kurvides

Täpsema teabe saamiseks kaameraanduri piirangute kohta vt. Kokkupõrke hoiatussüsteem* - kaameraandurite piiratud toime.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Sõltub auto varustusastmest.