Analoog-näidikupaneel – ülevaade

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Infoekraan

P3-1320 Information display, DIM STD-Line
Infoekraan, analoog-näidikuplokk.

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga. Ekraani kasutavate funktsioonide all on toodud täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

P3-1320 Information display, gauges, DIM STD-Line
 1. Ikon röd cirkel 1Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni1, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
 2. Ikon röd cirkel 2Ökonäidik. See mõõdik näitab, kui ökonoomselt auto sõidab. Mida kõrgem näit, seda ökonoomsemalt autoga sõidetakse.
 3. Ikon röd cirkel 3Spidomeeter
 4. Ikon röd cirkel 4Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
 5. Ikon röd cirkel 5Käigukangi näidik2/Käigukangi näidik3 Vt ka Käiguvahetuse näidik*, või Automaatkäigukast - Geartronic*.

Märgu- ja hoiatussümbolid

P3-1320 Information display, control and warning symbols, DIM STD-Line
Indikaator- ja ohusümbolid, analoog-näidikuplokk
 1. Ikon röd cirkel 1Märgutuled
 2. Ikon röd cirkel 2Märgu- ja hoiatussümbolid
 3. Ikon röd cirkel 3ohusümbolid4

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise ja madala õlirõhu tähise.

 1. 1 Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.
 2. 2 Manuaalkäigukast.
 3. 3 Automaatkäigukast.
 4. * Lisavarustus/tarvik.
 5. 4 Kõigil mootoritel pole süsteemi õlirõhu langusest hoiatamiseks. Sellistes autodes ei kasutata madala õlirõhu sümbolit. Madalast õlirõhust teavitatakse ekraanil. Lisateavet vt Mootoriõli – üldine teave.