Tagumine udutuli

Piiratud nähtavuse korral udus lülitage põlema tagumine udutuli, et teised liiklejad märkaksid eessõitvat sõidukit võimalikult varakult.
P3-1320 Rear fog light, 4-position handle
Tagumise udutule nupp.

Tagumist udutuld saab sisse lülitada ainult sel juhul, kui võti on asendis II või mootor töötab ja esitulede reguleerimise nupp on asendis P3-1220 Symbol AUTO in light switch module või P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus.

Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu. Tagumise udutule sisselülitumisel süttivad vastav sümbol Symbol dimljus bak – text näidikuplokis ja nupu märgutuli.

Tagumine udutuli lülitatakse automaatselt välja START/STOP ENGINE nupu vajutamisel või kui esitulede juhtnupp viiakse asendisse P4-1246 Symbol Halvljusautomatik või P4-1246 Symbol Positions-/parkeringsljus.

 Märkus

Eeskirjad tagumiste udutulede kasutamise kohta on riigiti erinevad.

Seotud dokumendid