Mootoriruum - ülevaatus

Teatavate õlide ja vedelike taset tuleb regulaarselt kontrollida.

Regulaarne kontrollimine

Kontrolli järgmisi õlisid ja vedelikke regulaarselt, nt tankimisel:

  • Jahutusvedelik
  • Mootoriõli
  • Roolivõimendiõli (v.a 4-silindrilise mootoriga autode jaoks)
  • Pesuvedelik

 Hoiatus

Pidage meeles, et radiaatori ventilaator (asub mootoriruumi esiosas, radiaatori taga) võib pärast mootori seiskamist automaatselt käivituda või töötada ligikaudu 6 minutit.

Laske mootorit alati töökojas puhastada - soovitatav on volitatud Volvo töökoda. Kuuma mootori korral esineb tulekahjuoht.