Volvo teenindusprogramm

Auto suurima võimaliku ohutuse ja töökindluse säilitamiseks järgige Volvo teenindusprogrammi, mis on toodud Teenindus- ja garantiiraamatus.

Teeninduse ja hoolduse jaoks soovitab Volvo pöörduda volitatud Volvo teenindusse. Volvo teenindustes töötav personal ning erivahendid ja erialakirjandus, mis võivad tagada teeninduse kõrgeima kvaliteedi.

 Oluline

Volvo garantii kehtivuse säilitamiseks lugege teenindus- ja garantiiraamatut ja järgige seda.