V60 Cross Country

2016 Late

Aknatõstukid

Kõik elektrilised klaasitõstukid on juhitavad juhiukse juhtpaneelilt – teiste uste juhtpaneelid juhivad vastavate elektriliste klaasitõstukite tööd.
Juhiukses olev juhtpaneel.

Juhiukses olev juhtpaneel.

  1. Elektriliste lapseturvalukkude lüliti* ja tagumiste aknatõstukite väljalülitamise nupud, vt Laste turvalukud – elektriline aktiveerimine.
  2. Tagaakende juhtelemendid
  3. Esiakende juhtelemendid

 Hoiatus

Kui sulgete aknaid juhiukselt, siis veenduge, et keegi ei jää sulguva akna vahele.

 Hoiatus

Kontrollige, et lapsed või teised kaassõitjad ei jätaks oma käsi vahele, kui aknaid kaugjuhtpuldi abil sulgete.

 Hoiatus

Kui autos on lapsi, lülita elektriakende vool alati välja, keerates süüte asendisse 0, ja eemalda kaugjuhtpult autost, kui autost lahkud. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Kasutamine

Aknatõstukite kasutamine.

Aknatõstukite kasutamine.

  1. Kasutamine ilma auto-funktsioonita
  2. Kasutamine auto-funktsiooniga

Kõiki aknatõstukeid saab juhtida juhiuksel olevalt juhtpaneelilt; muudel ustel olevate lülititega saab liigutada ainult vastava ukse aknaklaasi. Samaaegselt on võimalik liigutada ainult üht klaasi.

Elektrilised klaasitõstukid on funktsionaalsed alates süüteasendist I - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes. Aknaid saab liigutada veel mõne minuti vältel pärast mootori väljalülitamist ja kaugjuhtpuldi eemaldamist, kuid mitte pärast seda, kui mõni uks avatakse.

Kui miski takistab akende sulgumist, peatub sulgumine ja aken avaneb. Kui sulgemine näiteks jää tõttu katkeb, siis saab muljumiskaitse ka välja lülitada. Pärast sulgemise kahte järjestikust katkestamist lülitub muljumiskaitse ja automaatne talitlus teatud ajaks välja ning seejärel saab akna nupu pideva ülespoole tõmbamise teel sulgeda.

 Märkus

Üks võimalus vältida avatud tagaakende korral pulseerivat tuulemüra on avada veidi ka esiaknad.

Kasutamine ilma auto-funktsioonita

Vii üks juhtelementidest õrnalt üles/alla. Aknatõstukid liiguvad üles/alla niikaua, kuni lülitit vastavas asendis hoitakse.

Kasutamine auto-funktsiooniga

Vii üks juhtelementidest üles/alla lõppasendisse ja lase seejärel lahti. Aken liigub automaatselt oma lõppasendisse.

Kaugjuhtimispuldi või kesklukustusnupu abil juhtimine

Täpsema teabe saamiseks elektriliste aknatõstukite juhtimise kohta väljastpoolt sõidukit kaugjuhtimispuldist või sõiduki sees kesklukustuse nupu abil vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid või Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist seestpoolt.

Lähtestamine

Kui aku on lahti ühendatud, tuleb automaatse avanemise funktsioon selle korrektse töötamise tagamiseks lähtestada.
Tõsta õrnalt nupu esiosa, et aken lõppasendisse viia, ja hoia nuppu sellises asendis 1 sekundi jooksul.
Lase nupp korraks lahti.
Tõsta nupu esiosa veelkord üheks sekundiks.

 Hoiatus

Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?