V60 Cross Country

2021 Early

Pukseerimine

Värskendatud 18.05.2020
Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

Enne pukseerimist tehke kindlaks suurim lubatud pukseerimiskiirus.

Ettevalmistused ja pukseerimine

 Oluline

Mõne käigukasti variandi puhul saab käigu asendist P välja võtta vaid sel juhul, kui mootor töötab. Pukseerimiseks pöörduge volitatud Volvo teenindusse või kutsuge kohale professionaalne abi.

 Oluline

Võtke arvesse, et autot võib pukseerida ainult edaspidi.

  • Ärge pukseerige automaatkäigukastiga autosid kiirustel üle 80 km/h (50 miili/h) või rohkem kui 80 km (50 miili) kaugusele.

 Hoiatus

  • Veendu, et roolilukk on vabastatud, enne kui alustad pukseerimist.
  • Süüteasend II peab olema aktiivne – süüteasendis I inaktiveeritakse kõik turvapadjad.
  • Auto pukseerimisel hoidke kaugjuhtpulti autos.

 Hoiatus

Piduri- ja roolivõimendi ei tööta, kui mootor on välja lülitatud – pidurit tuleb vajutada umbes 5 korda tugevamalt ja rooli on tavalisest palju raskem keerata.

Lülitage ohutuled sisse.
Fikseerige puksiirköis puksiiraasa.
Rooliluku väljalülitamiseks tehke auto lukust lahti.

Pange auto süüteasendisse II - keerake käivitusnuppu päripäeva ilma piduripedaali (või manuaalkäigukastiga autodel siduripedaali) alla vajutamata ja hoidke käivitusnuppu selles asendis ligikaudu 4 sekundit. Seejärel vabastage nupp – see liigub automaatselt algasendisse.

Viige käigukang neutraalasendisse ja vabastage seisupidur.

Kui akupinge on liiga madal, ei saa seisupidurit vabastada. Kui akupinge on liiga madal, kasuta abiakut.

Pukseeriv sõiduk võib nüüd alustada pukseerimist.
Liigse jõnksutamise vältimiseks vedava auto aeglustamisel hoidke puksiirköis pingul ja jalga kergelt piduripedaalil.
Seismajäämiseks ole valmis pidurdama.

Käivitusabi

Ärge tõmmake autot mootori käivitamiseks teise autoga. Kasuta abiakut, kui auto aku on tühi ja auto ei käivitu.

 Oluline

Mootori käimatõmbamine võib kaasa tuua katalüüsmuunduri rikke.

Kas sellest oli abi?