V60 Cross Country

2021 Early

Automaatse tagaklaasipuhasti kasutamine tagurdamisel

Tagurpidikäigu sisselülitamine sellel ajal, kui tuuleklaasipuhastid on sisse lülitatud, aktiveerib tagaakna puhastuse. Funktsioon seiskub tagurduskäigu väljalülitamisel.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarKlaasipuhasti.
Tagurdamisel klaasipuhasti aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne tagaklaasipuhasti.

Kui tagumine klaasipuhasti juba töötab pideva kiirusega, siis tagurpidikäigu rakendamisel muutust ei toimu.

Kas sellest oli abi?