V60 Cross Country

2021 Early

Eelsoojenduse ajasätte aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Eelsoojenduse/-jahutuse taimeri ajasätte saab vajadusest sõltuvalt sisse või välja lülitada.
P5-1646–Climate–Button preconditioning timer
Taimerinupud kliimavaate vahekaardil Parkimiskliima.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Ajasätte sisse-/väljalülitamiseks vajutage sätte paremal küljel olevat taimerinuppu.
Ajasätted lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

 Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?