V60 Cross Country

2021 Early

Automaatse kiiruspiiraja kõrvalekalde muutmine

Automaatse kiiruspiiraja funktsiooni (ASL1) kasutamisel saab määrata erinevad kõrvalekalde astmed. Kõrvalekallet muudetakse samal moel nagu kiiruspiiraja seadistust.

Kui auto järgib näiteks kiiruspiirangut 70 km/h (43 mph), saab juht määrata liikumiskiiruseks nt 75 km/h (47 mph).

P5-1917-Change tolerance for Adjustable Speed Limiter
Funktsiooni nupud ja sümbolid
Vajutage roolirattal nuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1), kuni näit 70 km/h (43 miili/h) spidomeetri keskel (2) muutub näiduks 75 km/h (47 miili/h).
Seejärel kasutab auto valitud tolerantsi 5 km/h (4 miili tunnis), kui tuvastatakse 70 km/h (43 miili tunnis) liiklusmärke.

Kõrvalekaldest peetakse kinni niikaua kuni möödutakse kõrgema või madalama väärtusega liiklusmärgist - siis alustab auto märgil määratud kiiruse jälgimist ning kõrvalekalle kustutatakse mälust.

 Märkus

Maksimaalne valitav hälve on +/- 10 km/h (5 mph).

  1. 1 Automatic Speed Limiter

Kas sellest oli abi?