V60 Cross Country

2021 Early

Väikse kiirusega sõitmise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooninupu abil

Väikse kiirusega sõitmisel funktsiooniga Hill Descent Control on keskekraani funktsioonivaatel funktsiooninupp, v.a juhul, kui autos on juhirežiimi juhtseadis tunnelkonsoolis.

Keskekraani funktsioonikuval väikse kiirusega sõitmise valimine

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage nuppu Hill Descent Control.

P5-1507-Hill descent control
Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

Mootori väljalülitamisel keelatakse see funktsioon automaatselt.

 Märkus

Funktsioon lülitatakse välja, kui sõidate kiiresti, aeglasel sõitmisel tuleb see vajadusel uuesti aktiveerida.

Kas sellest oli abi?