V60 Cross Country

2021 Early

Vihmaanduri mälufunktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vihmaandur käivitab tuuleklaasipuhastid automaatselt vastavalt sellele, kui palju vett see tuuleklaasil leiab.

Kui mälufunktsioon on aktiveeritud, siis ei tule sõiduki igakordsel käivitamisel vihmaanduri nuppu vajutada:

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarKlaasipuhasti.
Mälufunktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Vihmaanduri mälu.

Kas sellest oli abi?