V60 Cross Country

2021 Early

Lisasoojendi automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja inaktiveerimine*

Lisasoojendi aitab sõitmise ajal soojendada salongi ja mootorit.

Lisasoojendi automaatset käivitumist saab sisse ja välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage Kliima.
Täiendava soojenduse automaatse käivitamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Lisasoojendi.

 Märkus

Volvo soovitab, et lühikeste vahemaade läbimisel oleks lisakütteseadme automaatne käivitamine välja lülitatud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?