V60 Plug-in Hybrid

2015 Early

Eelsoojendus - sees parkimine

Siseparkimine lisavarustuse olemasolul aktiveeritakse elektriline kütteseade eelsoojenduse käigus

Kui valite seadeks Siseparkimine, siis deaktiveeritakse kütusel töötav kütteseade eelsoojenduse ajaks. Selles soojendusrežiimis on efektiivsus pisut väiksem, kui seade Parkimine õues korral välistemperatuuridel alla 5 °C.

 Märkus

Enne elektritoitega kütteseadme sisselülitamist peab auto olema ühendatud vooluvõrku.

 Hoiatus

Ärge kasutage kütusega töötavat lisakütteseadet ventileerimata siseruumis. Sellest eritub väljalaskegaase.
Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördlülitiga valikule Eelühtlustus ja valige nupuga OK.
Kui seadistus Siseparkimine on juba valitud, kuvatakse ekraanil selle sümbol ja sel juhul jätkake 7. punktist.
Kui on valitud seadistus Parkimine õues, kuvatakse ekraanil selle asemel sümbol. Liikuge pöördlülitiga sümbolile ja valige nupuga OK.
Liikuge järgmises menüüs valikule Siseparkimine ja valige nupuga OK.
Liikuge nupuga RESET menüüs tagasi.
Valige, kas istmesoojendus ja roolisoojendus1 tuleb aktiveerida või mitte. Liikuge pöördlülitiga valikule ja valige nupuga OK.
Liikuge pöördlülitiga valikule Juhiiste või Kaassõitjaiste ja valige nupuga OK, kui need tuleks eelsoojenduse ajal aktiveerida2.
Väljuge menüüst valikuga RESET.
  1. 1 Istmesoojenduse ja roolisoojenduse saab aktiveerida ainult juhul, kui auto on vooluvõrku ühendatud.
  2. 2 Aktiveerimiseks märgistage ruut.

Kas sellest oli abi?