V60 Plug-in Hybrid

2015 Early

Eco guide & Hybrid guide

Eco guide ja Hybrid guide on kaks näidikuploki funktsiooni, mis võimaldab juhil valida kõige säästlikumad juhtimisvõtted.

Auto salvestab ka läbitud teekondade statistika, mida saab vaadata tulpdiagrammi kujul; vt Pardaarvuti - teekonna statistika.

Eco guide

Seade näitab seda, kui ökonoomselt sõidukit on juhitud.

Selle funktsiooni avamiseks valige teema "Eco"; vt. Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.

Hetkeväärtus
Keskmine väärtus

Hetkeväärtus

Siin kuvatakse hetkeväärtust - mida suurem on skaalal näit, seda parem.

Hetkeväärtust arvutatakse kiiruse, mootori pöörete arvu, mootori kasutatud võimsuse ja jalgpiduri kasutamise põhjal.

Soovitatav on kasutada optimaalset kiirust (50-80 km/h) ja mootori väikest pöörete arvu. Kiirendamisel ja pidurdamisel osutid langevad.

Väga väikeste hetkeväärtustega süttib mõõdikul (väikese viivitusega) punane ala, mis tähendab ebaökonoomsust ja mida tuleks vältida.

Keskmine väärtus

Keskmine väärtus järgib aegamööda hetkeväärtust ja kirjeldab, kuidas autoga on hiljuti sõidetud. Mida kõrgemal on osutid skaalal, seda parema ökonoomsuse on juht saavutanud.

Hybrid guide

See mõõdik näitab suhet, kui palju võimsust elektrimootorilt saadakse ja kui palju võimsust on saadaval.

Selle funktsiooni vaatamiseks valige teema "Hybrid" või "Performance", vt Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.

Juhi soovitud võimsus
Elektrimootori saadaval olev võimsus

Kahe osuti kokkupuutekoht on diiselmootori käivitumise/seiskumise piir.

Juhi soovitud võimsus

Suur osuti näitab juhi soovitud elektrivõimsust, mida reguleeritakse gaasipedaaliga. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust soovib juht hetkel valitud käiguga.

Elektrimootori saadaval olev võimsus

Väike osuti näitab võimsust, mis elektrimootorile hetkel on saadaval.

Kahe osuti suur vahe näitab suurt võimsusvaru.

Kas sellest oli abi?