V60 Plug-in Hybrid

2015 Early

Aku - sümbolid

Ka aku kohta kuvatakse teavet ja hoiatussümboleid.

Sümbolid akul

Kasutage kaitseprille.
Täpsemat teavet saab auto kasutusjuhendist.
Hoidke akut lastele kättesaamatult.
Aku sisaldab söövitavat hapet.
Vältige sädemeid ja lahtist tuld.
Plahvatusoht.
Tuleb anda jäätmete taaskasutusse.

 Märkus

Tühjenenud patarei tuleb ringlusse anda keskkonnasõbralikult, sest see sisaldab pliid.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?