V60 Plug-in Hybrid

2015 Early

Hübriidaku laadimine - ettevalmistused

Enne auto hübriidaku laadimise alustamist tuleb teha mõned ettevalmistused.

 Hoiatus

  • Hübriidakut tohib laadida ainult nõuetele vastavatest ja maandatud 230 V vahelduvvoolu pistikupesadest.
  • Juhtseadme maalühiskaitse kaitseb autot, kuid on endiselt oht 230 V vahelduvvoolu võrku üle koormata.
  • Vältige nähtavalt kulunud või kahjustatud vooluvõrgu pistikupesasid, kuna need võivad põhjustada tulekahju ja/või kehavigastusi.
  • Ärge kasutage pikenduskaablit.

 Hoiatus

Hübriidakut võib vahetada ainult teeninduses - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

Enne laadimist

 Oluline

  • Juhtseade ei tohi märjaks saada ega vette sattuda.
  • Vältige juhtüksuse ja pistiku jätmist otsese päikesevalguse kätte. Vastasel juhul võib pistiku ülekuumuskaitse vähendada hübriidaku laadimisvõimet või selle katkestada.

 Oluline

  • Kontrollige, kas 230 V vahelduvvoolu pesal on piisav võimsus elektriautode laadimiseks - kahtluse korral peaks pistikupesa kontrollima kvalifitseeritud tehnik.
  • Kui pistikupesa voolutugevus ei ole teada, valige juhtseadmelt madalaim tase.

Määrake laadimiskaabli juhtseadmel nõutav laadimisvool6-16 A1. Tarnimisel on eelmääratud madalaim võimalik laadimisvool.

Laadimise sisendpesa katte avamine/sulgemine

Vajutage katte tagumisele osale ja vabastage.

Avage kate.

Tõmmake laadimise sisendpesa kate eemale ja kinnitage see katte sees oleva hoidiku külge. Veenduge, et katte kummirihmad on painutatud tahapoole, nii ei tule kate hoidiku küljest lahti.

Sulgege laadimise sisendpesa kate vastupidises järjekorras.

  1. 1 Suurim laadimisvool võib riigiti erineda.

Kas sellest oli abi?