V60 Plug-in Hybrid

2015 Early

Rikkerežiimi puudutav üldteave

Safety mode on kaitseseisund, mis rakendub, kui kokkupõrge võib olla kahjustanud auto olulisi funktsioone, nt kütusevoolikuid, mõne kaitsesüsteemi andureid või pidurisüsteemi.
Ohukolmnurk näidikuplokil.

Ohukolmnurk näidikuplokil.

Sõiduki sattumisel avariisse võidakse kuvada tekst Ohutusrežiim Vt juhenditnäidikupaneeli infonäidikul. See tähendab, et auto ei toimi enam nii nagu peaks.

 Hoiatus

Ära ürita oma autot ise remontida või elektroonikat ise lähtestada, kui auto on lülitatud ohutusrežiimile. See võib põhjustada kehavigastuse või auto ebatavalise toimimise. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse auto tavapärase oleku taastamiseks pärast näidu Ohutusrežiim Vt juhendit ilmumist.

Kas sellest oli abi?