V60 Plug-in Hybrid

2015 Early

Alkolukk*

Alkoluku1 otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes. Enne kui auto saab käivitada, peab juht tegema puhumiskatse, millega kontrollitakse kas ta ei ole joobes. Alkolukk kalibreeritakse vastavalt riigi seadusega kehtestatud piirnormile.

 Hoiatus

Alkolukk on vaid abivahend ning ei vabasta juhti vastutusest. Juhi kohuseks on olla virge ja juhtida autot turvaliselt.
  1. 1 Nii nimetatud Alcoguard.

Kas sellest oli abi?