V60 Plug-in Hybrid

2015 Early

Haagise vedamine - automaatkäigukast

Haagise vedamisel mägisel maastikul võib esineb ülekuumenemisoht.
  • Automaatkäigukast valib alati sõiduki koormusele ja mootori kiirusele sobiva käigu.
  • Ülekuumenemise korral süttib näidikuplokis ohusümbol ja infoekraanil kuvatakse teade - järgige antud soovitust.

Järsud tõusud

  • Ära vali automaatkäigukasti kõrgemat käiku, kui mootor suudab kasutada – kõrgema käigu kasutamine madalate mootori pöörete juures ei ole alati kasulik.

Parkimine tõusul

Vajuta piduripedaali.
Aktiveeri seisupidur.
Vii käigukang asendisse P.
Vabasta seisupidur.
  • Vii haagist vedava automaatkäigukastiga auto parkimisel käigukang parkimisasendisse P. Kasuta alati seisupidurit.
  • Blokeeri rattad tõkiskingadega, kui pargid haagisega autot kaldel.

Käivitamine tõusul

Vajuta piduripedaali.
Lükka käigukang sõiduasendisse D.
Vabasta seisupidur.
Vabasta pidur ja alusta liikumist.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?