Kaug-/lähituled

Kui valgusvihu reguleerimise nupp on asendis P3-1220 Symbol AUTO in light switch module ja auto elektrisüsteem on võtmeasendis II või kui mootor töötab, aktiveeritakse halbade valgustingimuste korral lähituled automaatselt.

Tulede nupu asendis P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus lülituvad lähituled mootori käivitamisel või süüte keeramisel asendisse II automaatselt põlema.

P3-1220-S60/V60/V70/XC70/S80/S80L High/low beam headlights with AUTO position
Roolikang ja nupp valgusvihu reguleerimiseks.
  1. Ikon röd pil 1Kaugtulevilgutuse asend
  2. Ikon röd pil 2Kaugtulede asend

Lähituled

Kui nupp on asendis P3-1220 Symbol AUTO in light switch module, aktiveeruvad lähituled automaatselt videvikus või kui päevavalgus muutub liiga nõrgaks. Lähituledele lülitutakse automaatselt ümber ka klaasipuhastite või tagumiste udutulede aktiveerumisel.

Nupu asendis P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus lülituvad lähituled mootori käivitamisel või süüte keeramisel asendisse II automaatselt põlema.

Kaugtulede vilgutamine

Vii roolikang õrnalt rooli poole, kaugtulede asendisse. Kaugtuled süttivad niikauaks, kuni roolikang lastakse lahti.

Kaugtuled

Kaugtulesid saab sisse lülitada, kui nupp on asendis P3-1220 Symbol AUTO in light switch module1 või P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus. Kaugtulesid saab sisse/välja lülitada, tõmmates roolikangi rooliratta poole lõppasendisse ning lastes seejärel lahti. Kaugtuled saab välja lülitada ka lülitushoova kerge tõmbamisega rooli poole.

Kui kaugtuled on aktiveeritud, süttib näidikuplokil sümbol Symbol helljus - text.

Lisalaternad*

Kui autol on lisatuled, saab juht MY CAR menüüsüsteemi kaudu valida, kas need lülituvad sisse/välja koos kaugtuledega2, vt MY CAR.

  1. 1 Kui lähituled on sisse lülitatud.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Lisatuled tuleb lasta auto elektrisüsteemiga ühendada töökojas. Volvo soovitav pöörduda volitatud Volvo töökotta.