V60 Plug-in Hybrid

2015 Late

Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine

Õlitaset kontrollitakse elektroonilise õlitaseme anduriga.

Elektroonilise õlitaseme anduriga mootor, 5 silindrit, diisel

TäitetoruElektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast..

Täitetoru

Mootori õlitaseme osas pole vaja midagi teha enne, kui ekraanil kuvatakse vastav teade, vt järgnevat joonist.

Ekraanil olev teade ja graafik.

Ekraanil olev teade ja graafik.

  1. Teade
  2. Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

 Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

 Oluline

Kui kuvatakse teade Õlitase madal Lisa 0,5 liitrit, lisa üksnes 0,5 liitrit.

 Hoiatus

Ära lisa rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4), nagu on näidatud alloleval joonisel. Tase ei tohi olla kunagi üle MAX- või alla MIN-taseme, sest see võib tekitada mootorikahjustusi.

 Märkus

Õlitaset tuvastab süsteem ainult juhul, kui teatud tingimused on täidetud. Seetõttu ei suuda süsteem õlitaseme muutusi alati kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Teatud tingimustel võib sisepõlemismootori kasutamine olla vajalik ligikaudu 30 km ulatuses.

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine, 5 silindrit, diisel

Numbrid 1-4 tähistavad täitetaset. Ärge lisage rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4). Soovitatav täitetase on 4. Ekraanil teade ja diagramm.

Numbrid 1-4 tähistavad täitetaset. Ärge lisage rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4). Soovitatav täitetase on 4. Ekraanil teade ja diagramm.

  1. 1 Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?