Elektritoitega kütteseade

Auto on varustatud elektritoitega ja kütusel töötava kütteseadmega.

Elektrotoitel kütteseadet ei saa manuaalselt juhtida, kuid see aktiveeritakse vajaduse korral automaatselt.

 Märkus

Kui elektritoitega kütteseade on aktiveeritud, pikeneb hübriidaku laadimisaeg. Auto kütmisele kuluv aeg sõltub põhiliselt välistemperatuurist.