Päevasõidumõõdik

Näidikuplokile ilmub sõidumõõdik.
P3-1246-V60H Trip meter
Päevasõidumõõdik.
  1. Ikon röd cirkel 1Sõidumõõdiku näidik

Mõlemat sõidumõõdikut T1 ja T2 kasutatakse lühikeste vahemaade mõõtmiseks. Kilometraaž kuvatakse ekraanil.

Vajaliku mõõdiku näitamiseks pöörake vasakpoolse roolikangi pöördlülitit.

Vasakpoolse roolikangi lüliti RESET pikk vajutus (kuni muutuse toimumiseni) nullib kuvatava sõidumõõdiku. Lisainfot vt Pardaarvuti - täiendav teave.

Seotud dokumendid