V60 Plug-in Hybrid

2015 Late

Audio ja meedia - süsteemi juhtimine

Audio- ja meediasüsteemi juhitakse keskkonsooliga ja osaliselt ka rooli nuppudega, häältuvastuse või kaugjuhtimispuldiga*. Teave kuvatakse ekraanile keskkonsooli ülaosas.
 1. Kerimine/kiirkerimine/otsing lühike vajutus võimaldab liikuda muusikapalade, mällu salvestatud raadiojaamade 1 või peatükkide vahel 2. Pikk vajutus kerib plaadi lugusid kiiresti edasi või otsib järgmist kättesaadavat raadiojaama.
 2. SOUND - vajutage heliseadistuste (bassid, kõrged jne.) avamiseks. Täiendava teabe saamiseks vt. helisüsteemi üldseadistused.
 3. VOL - helitugevuse suurendamine või vähendamine.
 4. ON/OFF/MUTE - lühike vajutus lülitab süsteemi sisse ja pikk vajutus (kuni ekraani väljalülitumiseni) lülitab välja. Pange tähele, et terve Sensus-süsteem (kaasa arvatud navigatsioon* ja telefonifunktsioonid) lülituvad samal ajal sisse/välja. Vajuta lühidalt heli vaigistamiseks (MUTE) või vaigistatud heli taastamiseks.
 5. Plaadi sisse- ja väljalükkamise ava.
 6. Põhiallikad – vajutage põhiallika valimiseks (nt RADIO, MEDIA). Näidatakse viimati kasutatud allikat (nt raadio: FM). Kui olete valinud allika või ja vajutate põhiallika nuppu, ilmub otsetee menüü.
 7. – plaadi väljastamine. Plaat jääb umbes 12 sekundiks väljatõugatud asendisse ning tõmmatakse seejärel ohutuse mõttes seadmesse tagasi.
 8. OK/MENU - menüüvalikute kinnitamiseks vajutage roolil pöördlülitit või keskkonsooli nuppu. Kui olete tavavaates ja vajutate OK/MENU, kuvatakse valitud allika (nt RADIO või MEDIA). Nool ekraani paremal serval kuvatakse, kui seal on peidetud menüüsid.
 9. TUNE - liikumiseks plaadi lugude/kaustade, raadio ja telejaamade* seas või telefonikontaktides või ekraani valikutes keerake roolil pöördlülitit või keskkonsooli nuppu.
 10. EXIT - lühike vajutus juhib menüüsüsteemis üles, katkestab valitud funktsiooni, lõpetab/loobub telefonikõnest või kustutab sisestatud tähemärgid. Pika vajutusega kuvatakse tavavaade, või kui juba olete tavavaates, siis kõrgeim menüütase (põhimenüü); sama moodi töötavad ka keskkonsooli (6) põhiallika nupud.
 11. INFO - Juhul kui saadaval on rohkem teavet, kui ekraanile mahub, vajutage selle vaatamiseks nupule INFO.
 12. Eelseadenupud, numbrite ja tähtede sisestamine.
 13. FAV – teatud allikates saab linkida funktsiooni FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.
 14. Hääljuhtimine – vajutage hääljuhtimise aktiveerimiseks.

Menüükasutus

Näites kujutatakse liikumist eri funktsioonide vahel meediumifailide esitamise ajal auto kõvakettalt.

Näites kujutatakse liikumist eri funktsioonide vahel meediumifailide esitamise ajal auto kõvakettalt.

 1. Põhiallika nupp - vajutage põhiallika vahetamiseks või aktiivse allika otseteede/allika menüü kuvamiseks.
 2. Tavavaade – allika tavarežiim.
 3. Otseteede menüü - sisaldab sageli kasutatud menüükäske.
 4. Kiirmenüü – kiirrežiim TUNE keeramisel, nt plaadi lugude, raadiojaamade jms vahetamiseks.
 5. Allika menüü - aktiivse allika funktsioonid ja sätted.
 6. Allika valikumenüü 3 - sisaldab valitavad allikad.
 7. Põhiallikate menüü - sisaldab põhiallikad, mida saab samuti valida põhiklahvistikku (1) kasutades.

Kujundus sõltub allikast, seadme varustusest, seadistustest jms.

Valige põhiallikas, vajutades selleks põhiallika nupule (1) (nt RADIO, MEDIA). Allika menüüdes liikumiseks kasutage nuppe TUNE, OK/MENU, EXIT või põhiallika nuppu (1).

Kui menüüribal olev tekst on helehall, siis seda valikut kasutada ei saa. Põhjus võib olla selles, et funktsioon ei ole autos saadaval, et allikas ei ole aktiivne või ühendatud või sellel puudub sisu.

Saadaolevate funktsioonide kohta vt Audio ja meedia - menüü ülevaade.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Ei kehti DAB-i kohta.
 3. 2 Kehtib ainult DVD-plaatide kohta.
 4. 3 Avaneb ainult nende põhiallikate puhul, mis sisaldavad mitu allikat.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?