Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus

See funktsioon mängib plaadi lugusid ja audiofaile ette juhuslikus järjekorras.1.

Lugude/audiofailide ettemängimiseks juhusliku järjekorra alusel valitud allikast:

Vajutage valitud allika tavavaates OK/MENU
Keera TUNE asendisse Shuffle
Vajutada OK/MENU funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
  1. 1 Ei ole kasutatav DVD videoplaatide korral. AUX/USB sisendi abil ühendatud väliste heliseadmete puhul rakendub see üksnes USB ja iPod® korral. Ei ole toetatav kõikide mobiiltelefonide poolt.